Amerikansk fotball på norsk TV

Denne siden ble første gang publisert i 2014. Den oppdateres jevnlig; det vil si at innholdet her ikke er fra opprinnelsesåret men oppdatert med nyeste informasjon om temaet.

Det finnes etterhvert mange måter å se amerikansk fotball på om man er i Norge. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan man kan se det via TV-kanaler som sendes i Norge. Vi mener det er et viktig poeng at alle som bryr seg om idretten amerikansk fotball -og ikke bare sin egen interesse for den- og ønsker at den skal vokse i publikum og aktivitet her i landet, ser kamper og program via norske TV-kanaler når det er en av mulighetene til å se en kamp man uansett skal se. Økt oppslutning om sendingene vil føre til økt dekning, og etterhvert en større fan-skare her til lands. Det vil på sin side gi amerikansk fotball bedre vekstvilkår her hjemme, og det kan ikke skade!

Nedenfor finner du en oversikt rundt hvilke TV-kanaler som viser amerikansk fotball her hjemme, og hva de viser nå. Vi har også tatt med noen ord om kanaler som tidligere har vist amerikansk fotball, men som for tiden ikke gjør det.

Viasat 4 / Viasat Sport / Viasat Sport HD / Viaplay

Viser flere NFL-kamper pr. runde live, samt repriser flere ganger i uken, NFL Gameday, samt at Viasat de siste årene har vist preseason-kamper og Hard Knocks-serien i tillegg. Amerikanske kommentatorer, og med visning av NFL Redzone i timeouts, halftime osv. Søndager kl. 19:00 og utover er typisk sendetid for kampene som går live. Høsten 2014 så en økt satsing fra Viasat, inklusive norsk studio i reklamepauser og halvtid første serierunde, samt tilsvarende opplegg siste helg i november.

2015 og årene etter har vist en tilbakegang i satsingen, hvor norsk studio er kuttet utenom Super Bowl. Etter den første halvannen måneden har også kl. 19-kampene blitt skjøvet ut i kulden, og det er gjerne kampene som starter mellom kl. 22 og 23 som er det første på programmet søndagskveldene.

I tillegg har Viasat også rettighetene til Super Bowl, hvor de benytter feed med amerikanske kommentatorer underveis i kampen, i kombinasjon med et norsk panel i studio. Det norske panelet i studio dukker typisk opp under timeouts og halvtidshvilen. Hvor gode de er på sending fra Super Bowl hadde vi en grundig gjennomgang av i 2014.

For mer informasjon om NFL-sendingene til Viasat, se her.

Eurosport 2 / Eurosport 2 HD

Viste inntil for noen år siden college-fotball fra Big Ten, noe de ikke gjør lenger. Eurosport har også vist en del internasjonale og nasjonale mesterskap og kamper, som f.eks. den italienske finalen, finske finalen og tyske finalen. Det varierer noe fra år til år hvilke nasjonale finaler som vises. Har også vist VM, finalen i B-EM og andre tilsvarende konkurranser.

Eurosport 2 viste i noen år frem til 2015 også Arena football. Både for internasjonale kamper, college og Arena-ligaen har Eurosport benyttet norske kommentatorer. Etter at Eurosport 2 ble lagt ned som kanaltilbud har Eurosport sitt fokus på amerikansk fotball forsvunnet.

NRK / NRK HD

Viste Super Bowl noen år før Viasat overtok stafettpinnen. De sendte også en kamp i september det siste året de hadde rettighetene, det vil si i begynnelsen av NFL-sesongen, trolig for å teste seer-ratingene for en vanlig seriekamp. NRK benyttet amerikanske kommentatorer, men gjerne i kombinasjon med et norsk panel i studio som de gikk til i timeouts og halftime. NRK sender ikke amerikansk fotball nå for tiden, hverken i form av Super Bowl eller andre kamper. Det er synd, for de holdt særdeles god kvalitet på en del av det de produserte selv for å forklare sporten for seerne.

TV3

Vi holder av en liten hedersplass til TV3 i håp om at de en vakker dag skal få PA Gullö eller tilsvarende personligheter tilbake i studio og begynne å sende NFL igjen. TV3 gjorde en formidabel innsats med å sende NFL på 1990-tallet; i dag er det fjernsynshistorie som ligger mange år tilbake i tid. Det er verdt å merke seg at TV3 Danmark har en ekstremt sterk satsing på NFL, og vi kan bare håpe i våre villeste drømmer at norsk TV3 lever opp til navnebroren i Danmarks suksess.

TV2 / TV2 Sportskanalen

For en del år siden hadde også TV2 dekning av NFL, inkludert sending av Super Bowl. Det varte dessverre ikke så lenge; det at vi knapt husker sendingene deres forteller vel egentlig nok. TV2 Sportskanalen sendte NM-finalen i 2017, men har ikke repetert den suksessen. 2017-sendingen var i stor grad betalt for av NAIF, dvs. det norske forbundet for amerikansk fotball, og dermed ikke noe tapsprosjekt eller større risiko for TV2 Sportskanalen – det er heller tvilsomt om de hadde gått for en slik produksjon uten at andre betalte for gildet.