Introduksjon til amerikansk fotball

På denne siden finner du amerikansk fotball presentert i korte trekk (vel…vi har forsøkt!). Dette er den overordnede forklaringen på hva amerikansk fotball er og hvordan det fungerer.

En overordnet definisjon kan være:

I amerikansk fotball forsøker to lag med 11 spillere på hvert lag å score poeng ved å sparke mål eller plassere ballen bak motstandernes mållinje på godkjent måte. Det laget som scorer flest poeng, vinner kampen.

Denne definisjonen, hentet fra IPC sitt Store Sportsleksikon (1976), er ikke ulik definisjonen som har dukket opp i mange norske oppslagsverk og bøker som er en svipptur innom amerikansk fotball som et av mange emner. Selv om dette er en introduksjon, så skal vi gå litt dypere enn det.

Historisk bakgrunn

Football, scrimmage line, ca. 1905 - Harvard

Amerikansk fotball oppstod mot slutten av 1800-tallet på universitetsnivå i USA. Opprinnelig ble både rugby (kjent som rugby football) og europeisk fotball (kjent som association football) spilt i uorganisert form ved universiteter på østkysten av USA, og når disse skulle spille mot hverandre ble det en miks av regler for å bli enige om ett format å spille. Det var slik amerikansk fotball oppstod og fikk sitt navn.

Det handler om å erobre terreng

Nedenfor finner du en illustrasjon som viser hvordan en oppmerket bane for amerikansk fotball ser ut. Som du sikkert vil se, er det mange linjer på banen:

Anlegg for amerikansk fotball - Kulturdepartementet 1995
Illustrasjon hentet fra en bok om idrettsanlegg, utgitt av Kulturdepartementet i 1995

Linjene, som sett ovenfra får banen til å se ut som et noe forvirret excel-ark, er en klar indikator på at selv om det til syvende og sist skal scores poeng i målsonene for å vinne, så er det kampen om terreng som er mye av spillets kjerne.

Spillet sparkes i gang ved et såkalt kickoff (avspark) . Det ene laget mottar da ballen og avanserer den oppover banen så langt de klarer. Fra det stedet hvor returen av sparket endte, begynner de så angrepsspillet.

Angrepsspillet

Kolbotn Hunters vs Frstad Kings

I angrepsspillet gjør man sitt ytterste for å drive ballen nedover banen. Man har fire forsøk på å få 10 yards. 1 yard = 0,91 meter. Man får 4 nye forsøk straks man greier å skaffe seg mer enn 10 yards totalt på inneværende 4 forsøk. Dette kan man gjøre ved å løpe med ballen , eller ved å kaste den fra en av angrepsspillerne til en annen på samme lag . Et lag som har en kombinasjon av vellykkede løp og et solid pasningsangrep, vil som regel lykkes bedre enn et lag som er endimensjonalt og kun dyktige på en av disse måtene å avansere ballen på.

Hvert forsøk settes i gang på et gitt signal fra en spiller i bakfeltet -som regel Quarterbacken- til den som snapper ballen -som regel Center- til en av spillerne i bakfeltet. Det er strenge regler for å sørge for at ingen tjuvstarter i hverken angrep eller forsvar før denne begynnelsen på hvert forsøk.

I angrep er det lov å forhindre motstanderne fra å nå frem til ballbæreren ved å blokkere dem , og de dyktigste lagene er som regel de som har best teknikk og forståelse av hvordan man får blokket flest mulig av forsvarerne slik at det blir rom for ballbærer til å løpe, kaste eller ta i mot ballen.

Forsvarsspillet

Fotograf: Steffen Morris
Foto: Steffen Morris

I forsvarsspillet handler det om å stoppe motstanderlaget fra å avansere ballen. Mens det i angrepet handler om å blokke for ballbærer, handler det i forsvaret om å takle ballbærer. Når ballbærer skyves ut av banen, eller takles i bakken , stopper man angrepet. Det samme skjer hvis man stjeler ballen fra angrepet, noe som skjer via en såkalt fumble recovery  eller interception .

Et godt forsvarslag er flinke på å takle , men gjerne enda flinkere på to ting: Stjele ballen fra motstanderne, og å gjøre rollene sine etter taktikken på en forbilledlig måte. Dette sistnevnte er vanskeligere enn det høres ut, og når angrepsspill lykkes er det vel så ofte forårsaket av forsvarsspillere som ikke gjør rollene sine på den ønskede måten, som at angrepsspillerne gjør noe eksepsjonelt bra.

Sparkespillet

Field Goal

Dette heter special teams på engelsk. For å forklare begrepet noe: Special Teams er et samlebegrep for den delen av spillet som hverken er angrepsspill eller forsvarsspill. Felles for disse spillene er at de involverer sparking av ballen i nesten alle tilfeller, men heller ikke det er helt presist. Et two-point conversion forsøk etter touchdown vil eksempelvis være del av special teams, selv om det for tilskueren kan se helt identisk ut med angrepsspill vs. forsvarsspill.

Sparkespill foregår en rekke ganger i løpet av en kamp. Avspark starter kampen og finner sted etter hvert ekstrapoengsforsøk. Sistnevnte (ekstrapoengsforsøk) er en annen type sparkespill, og finner sted etter hver touchdown. I tillegg har man sparkespill av to typer som gjerne finner sted på 4.forsøk: Punt  og field goal . Punt  er en situasjon hvor man sparker ballen fra seg, slik at motstanderlaget skal få dårligst mulig posisjon på banen når de begynner sitt angrepsspill. Field Goal  er et forsøk på å score 3 poeng ved å sparke ballen over tverrliggeren og mellom målstengene.

Retur av spark og forsvar mot sparkespill som kan resultere i poeng, er en annen side av special teams som er vel så viktig. Generelt sett er sparkespillene som inneholder en form for returnering av ballen  de som har høyest snitt i terreng vunnet/tapt, og dermed er de svært viktige for å vinne kampen om posisjon på banen.

Taktikk

I alle delene av spillet er det mye strategi som ligger til grunn, utøvd via taktikk som velges for hvert forsøk på banen. Det er her amerikansk fotball vinner sitt rykte som den mest komplekse lagidretten av dem alle. Ingen annen idrett krever så mye koordinasjon og samspill av både utøvere og trenerapparat.

Selv om det er spillerne som utfører spillene i praksis, ligger det i amerikansk fotball veldig mye involvering fra trenerstaben underveis i en kamp. I motsetning til idretter hvor treneren ofte har begrenset innflytelse på spillets gang underveis i kampene, er trenerne i amerikansk fotball noen av de mest sentrale brikkene for akkurat dette.

Spilletid

En kamp er 60 minutter effektiv spilletid, fordelt på to halvdeler som på sin side er delt opp i to 15-minuttersperioder (quarters). 4 quarters * 15 = 60 minutter totalt.

Effektiv spilletid sa vi; det betyr at det ikke er løpende tid fra første avspark, og dermed er det -grovt sett- tiden benyttet til spill som tar av de 60 minuttene. I praksis betyr det at en kamp gjerne varer et sted mellom 2,5 og 3,5 timer.

Det er verdt å nevne at i Norge, og store deler av verden forøvrig, spiller man normalt 4*12 minutter, ikke 4*15. Benevningen med quarters endres ikke av den grunn.

Poeng

Man får poeng på en rekke forskjellige vis. Alle former for poeng kan imidlertid deles inn i følgende hovedkategorier:

Type scoringAntall poengForklaring
Touchdown 6Ballen krysser motstanderens mållinje under kontroll av vårt lag. Ballen kan enten bæres over mållinjen eller kastes til en spiller som allerede er inne i målsonen
Field Goal 3Man sparker ballen mellom motstanderlagets målstenger
Two-point conversion 2Etter touchdown har man et ekstrapoengsforsøk, og krysser motstanderlagets mållinje på lik linje som en touchdown
Safety 2 (1)Man stopper motstanderlagets ballbærer inne i deres egen målsone, eller motstanderlagets ballbærer presterer å løpe ut bak deres egen målsone. Det finnes også en variant av safety som gir 1 poeng; eksempel her
Ekstrapoeng 1Etter touchdown har man et ekstrapoengsforsøk, og man får 1 poeng ved å sparke ballen mellom motstanderlagets målstenger
Du kan klikke på de forskjellige typene scoring for å få opp video-eksempler av dem.

Spillerne

Det er 11 spillere på hvert lag på banen om gangen – altså totalt 22 spillere som deltar i spillets gang til enhver tid. Det finnes varianter av amerikansk fotball med både flere og færre spillere, men det tar vi ikke for oss her.

Det er tilnærmet fri flyt av innbyttere i amerikansk fotball. Det betyr at det ofte byttes inn og ut spillere, og med alle situasjoner som kan oppstå i spillet gir det også rom for spesialister utover det man normalt ser i mange idretter. Det er eksempelvis uvanlig at en spiller deltar både i angrep og i forsvar.

Et amerikansk fotball-lag kan ha svært mange innbyttere, og det er ikke unormalt med 45 spillere på et lag pr. kamp.

Posisjoner som spiller

Illustrasjonen er gammel nok til at WRs er i tre-punkt, men la gå...
Illustrasjonen er gammel nok til at WRs er i 3-punkt, men la gå…

Som allerede nevnt er det mye rom for spesialisering i amerikansk fotball, noe som betyr at det finnes mange posisjoner som spillere kan konsentrere seg om å bli gode på. I tabellen nedenfor har vi tatt med de vanligste posisjonene, navngivning av disse og eksempler (via linker) på hvordan de utføres:

PosisjonLagdelKommentar
Offensiv Linje AngrepDeles ofte inn i Tackles, Guards og Center
Mottakere AngrepDeles ofte inn i Wide Receivers, Slotbacks, Tight Ends
Quarterback AngrepDeles ofte i to av forsvaret
Running back AngrepDeles ofte inn i Fullback og Tailback
Defensiv Linje ForsvarDeles ofte inn i Ends og Tackles eller Ends og Nose Tackle
Linebacker ForsvarDeles ofte inn i Outside og Inside (eller Middle) Linebackers
Defensiv Back ForsvarDeles ofte inn i Cornerbacks, Free Safety og Strong Safety
Kicker Sparkespillet
Punter Sparkespillet
Returmann Sparkespillet

Utstyr

Amerikansk fotball spilles med et beskyttelsesutstyr som kan virke voldsomt. Det skyldes at spillet i seg selv er voldsomt; amerikansk fotball er en kraftidrett som krever mye av utøveren både fysisk og mentalt. Mer enn noe annet krever det mot i situasjoner hvor man normalt ville forsøkt å unngå kollisjoner med andre objekter.

For å sikre at man i størst mulig grad unngår skader, er det derfor mye beskyttelsesutstyr i amerikansk fotball. Dette kombinert med en rekke regler som er rettet mot å beskytte utøveren, gjør at amerikansk fotball er tryggere å spille enn det ellers hadde vært. Helt trygt? Nei; vi snakker fortsatt om en idrett, med de risikoer det fører med seg for fysiske skader.

Regler

Dommercrew

Vi har ikke gått inn på alt av regler i denne introduksjonen til amerikansk fotball. At det gjerne er 7 dommere pr. kamp gir en indikasjon om hvor omfattende regelverket er, og hvor vanskelig det er å håndheve på en god måte.

Det kan være verdt å nevne at regelbrudd i stor grad straffes med tap av yards eller forsøk. Eller for å si det på en annen måte: Tap av terreng og muligheter til å vinne terreng.

Eventuelle utvisninger, som skjer forholdsvis sjeldent, er personlige. Det vil si at den aktuelle spilleren blir utvist, men laget spiller ikke med 1 mann mindre som følge av utvisningen – en innbytter tar vedkommendes plass.

Sulten på mer?

Forhåpentligvis har dette gitt deg en pekepinn på hva amerikansk fotball er. Imidlertid har vi bare skummet overflaten, så om du er nysgjerrig på mer så finnes det atskillig mer å sette seg inn i, og mange muligheter til å gjøre nettopp det.

Vi kan anbefale å kikke igjennom de andre sidene vi har liggende under Om Sporten, samt linkene våre.

Til slutt skal vi ta med at Viasat Sport har laget en kort video hvor de med bakgrunn i NFL forklarer spillets gang. Den filmen finner du her og den kan være en god introduksjon i seg selv: