AFL + NFL = Sant

Som annonsert fire år før, 6.juni 1966, blir NFL slått sammen med rival-ligaen American Football League. Tilsammen har det nye NFL 26 lag, med mål om å ende opp på 28 etterhvert – noe som skjer i 1976. Den utvidede ligaen fordeler seg i National Conference og American Conference med geografisk fordelte divisjoner innenfor disse igjen. NFL slik vi kjenner ligaen i dag er i stor grad strukturert ferdig etter denne sammenslåingen i 1970.