APFA skifter navn til NFL

American Professional Football Association avholder et møte hvor en av beslutningene er et navneskifte til National Football League. Etter denne dagen heter altså NFL, NFL.