NFL får sitt første lag på Vestkysten

Når Cleveland Rams flytter til Los Angeles i California før 1946-sesongen gir det også den konsekvensen at NFL for første gang har lag på tvers av kontinentet USA befinner seg på, og National Football League stemmer fullt ut som betegnelse. Samtidig signerer Rams et par afro-amerikanske spillere, og bryter med det opp segregeringen som NFL har hatt siden 1933. Det hører med til historien at Rams som en del av tilgangen til å ha L.A. Coliseum som hjemmebane ikke kunne være et segregert lag, og dermed måtte ta dette grepet. Hvor mye Rams skal ha æren for rundt prinsipielle holdninger til segregering er med andre ord ikke rett frem å svare på.