NFL stiftes

Klubbene Akron Pros, Canton Bulldogs, Cleveland Indians og Dayton Triangles møtes i Ralph E. Hay Jordan & Hupmobile sitt showroom i Canton, Ohio og stifter American Professional Football Conference. Et nytt møte avholdes 17.september med flere klubber -inkludert Decatur Staleys som senere skifter navn til Chicago Bears- hvor navnet endres til American Professional Football Association. Berømte Jim Thorpe velges til APFAs øverste leder. Disse møtene er den formelle starten på det som senere skifter navn til NFL – National Football League.