Salary cap innføres

1990-årene så en rekke grep rundt det økonomiske i ligaen, og fremst blant disse grepene var innføringen av ‘salary cap’ i 1994. Det intrikate systemet setter -svært forenklet sagt- begrensninger for hvor mye en klubb kan betale i spillerlønninger. Denne summen nærmer seg i våre dager 200 millioner dollar; i 1994 var den i underkant av 35 millioner dollar. Løsningen innføres for å utjevne forskjellene mellom klubbene samt føre til bedre økonomisk kostnadskontroll og stabilitet i de enkelte klubbene.