Streik og streikebrytere

For andre gang i 1980-årene bryter det ut streik. Denne gangen skjer det mellom uke 2 og uke 3 av sesongen, med det resultat at uke 3 blir avlyst. Men; istedenfor å vente på at streiken tar slutt går NFL-lagenes eiere til det steget at de henter inn nye spillere -streikebrytere- for de påfølgende ukene. En lang rekke spillere som ellers ikke hadde kvalitetene til det, spiller frem til streiken tar slutt før uke 7.